M28 足臨泣穴

穴位

足背外側第四、五跖骨底前方,小趾伸肌腱外側凹陷處。當第四、五趾趾縫端(俠溪)上一寸五分處。

用法

針:可 (0.5 ~ 1 吋)
灸:可 (10 ~ 15 分)

類別

俞(木)穴;八脈八穴之一,通於帶脈。

治症

頭痛、頭眩、目澀,身痹、寒熱,胸脅支滿、喘氣、心痛不得息,乳腫、腋下腫、瘰癧,腰腹膝外廉痛、刖尼,手足中風不舉、痛麻發熱拘攣、筋牽、腿疼、眼腫赤疼、齒痛、耳聾、咽腫、項腫連腮、浮風搔痒、月經不調。

J13 氣穴穴

I41 附分穴

D05 陽溪穴

Site Footer