M20 膝陽關穴

穴位

膝外側部,陽陵泉直上三寸,股骨外上髁上方凹陷處。屈膝時,當股骨外上髁後,髂脛束與股二頭肌腱之間凹陷處。

用法

針:可 (1 ~ 1.5 吋)
灸:可 (10 ~ 15 分)

治症

膝外廉痛、不可屈伸、筋攣、鶴膝風毒、脛痹不仁,嘔吐不止、多涎。

I51 合陽穴

C11 少商穴

J05 水泉穴

Site Footer