M05 完骨穴

穴位

頭部耳後乳突後下方凹陷處。當乳突後緣直下,平乳突下緣處,與風府相平。

用法

針:可 (0.5 ~ 1 吋) 直刺或斜刺
灸:禁灸

治症

頭風,耳後痛,牙床急痛,項腫不可俯仰,頰腫引耳,喉痹,瘧,癲狂癇,足不收失履,偏風,手足攣痿。

C04 俠白穴

M28 足臨泣穴

I25 大腸俞穴

Site Footer