L09 天井穴

穴位

上臂伸側面,屈肘時肘尖直上一寸凹陷處,當肱骨鷹嘴窩部。

用法

針:可 (0.5 ~ 1 吋)
灸:可 (5 ~ 15 分)

類別

合(土)穴。

治症

頭痛,目赤,耳聾,喉痹,瘰癧,瘡腫,隱疹,癲癇,驚悸,胸痹,心痛,咳嗽上氣,唾膿,五噎十膈,翻胃吐食,頸項肩背痛,臂痿痹不仁、肘痛引肩不可屈伸。

E09 不容穴

E23 足三里穴

D14 巨骨穴

Site Footer