A08 下脘穴

穴位

上腹部正中線臍中上2寸處,當中脘與臍中連線的中點。

同身寸法

用法

針:可 (1 ~ 1.5 吋)
灸:可 (15 ~ 20 分)

類別

交會穴:足太陰、任脈之會。

治症

飲食不下,膈塞不通,食飲不化,嘔吐呃逆,腹堅硬,腹痛,胃脹,便秘,虛腫,小便赤。

位置

B15 百會穴

A06 神闕穴

B13 啞門穴

Site Footer